Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Rena van der Veer Personal Training kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rena van der Veer Personal Training, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rena van der Veer Personal Training verstrekt. Rena van der Veer Personal Training kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw gedrag op deze website

WAAROM Rena van der Veer Personal Training GEGEVENS NODIG HEEFT
Rena van der Veer Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rena van der Veer Personal Training uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Rena van der Veer Personal Training GEGEVENS BEWAART
Rena van der Veer Personal Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Rena van der Veer Personal Training verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Rena van der Veer Personal Training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rena van der Veer Personal Training gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Rena van der Veer Personal Training maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rena van der Veer Personal Training bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rena van der Veer Personal Training te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rena van der Veer Personal Training heeft hier geen invloed op. Rena van der Veer Personal Training heeft Google geen toestemming gegeven om via Rena van der Veer Personal Training verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@personaltrainer-beverwijk.nl. Rena van der Veer Personal Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Rena van der Veer Personal Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rena van der Veer Personal Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rena van der Veer Personal Training verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rena van der Veer Personal Training op via contact@personaltrainer-beverwijk.nl.

personaltrainer-beverwijk.nl is een website van Rena van der Veer Personal Training. Rena van der Veer Personal Training is als volgt te bereiken:

Postadres: Mary Zeldenruststraat 58, 1963 ED Heemskerk
Vestigingsadres: Mary Zeldenruststraat 58, 1963 ED Heemskerk
Telefoon: 06 46 37 37 20
E-mailadres: contact@personaltrainer-beverwijk.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56383150